Booze & Glory, Skankan,
Ga-Ga Zielone Żabki
21.01.2022 19:00 E-Ticket

59.00

Zagrają: Booze & Glory, Skankan, Ga-Ga Zielone Żabki
Data: 21 stycznia 2022 (piątek)
Miejsce: P23 – Scena Muzyczna w Fabryce Porcelany, Porcelanowa 23, SL 40-246 Katowice, Polska
Otwarcie bramek: 19:00
Start koncertu: 20:00
Wydarzenie na Facebook: wkrótce
Bilet: 59,- PLN (przedsprzedaż do 16.01.2022), 69,- PLN (w dniu koncertu)

Przy zakupie należy podawać dane uczestników. Bilety w przedsprzedaży są imienne.

INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Prosimy o wydrukowanie biletu oraz zachowanie go w suchym i bezpiecznym miejscu.
2. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia.
3. W przypadku rejestracji wydarzenia, osoba posiadająca bilet wyraża zgodę na publiczne wykorzystanie swojego wizerunku.
4. Zwrot lub zamiana biletu przyjmowana jest tylko i wyłącznie w przypadku odwołania lub przeniesienia wydarzenia na inny niż pierwotnie zaplanowany termin lub pod inny adres.
5. Obowiązuje całkowity zakaz rejestracji wydarzenia przy użyciu profesjonalnego sprzętu audiowizualnego. Każdorazowo należy uzyskać w tym celu zgodę organizatora i/lub specjalna akredytację.
6. Na wydarzenie nie wolno wnosić własnych produktów żywnościowych – w tym w szczególności napojów oraz alkoholu.
7. Jeżeli nie wyznaczono specjalnej strefy dla palących, obowiązuje zakaz palenia na terenie całego obiektu – również papierosów elektronicznych.
8. Wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych (w szczególności mogących służyć jako broń) jest całkowicie zakazane.
OSTRZEŻENIE!
Każdy bilet posiada indywidualny numer, który weryfikowany jest przy wejściu na wydarzenie. Jakakolwiek próba oszustwa zgłaszana jest policji, zgodnie z art. 286 KK. Organizator oraz sprzedawca biletu nie ponoszą odpowiedzialności za bilety nabyte nieoficjalnymi kanałami sprzedaży.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA I PRZETWARZANIA DANYCH
1. Z związku z udziałem w wydarzeniu kulturalnym, na które nabywam bilet, oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą, nie jestem osobą zakażoną. Ponadto nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
2. Oświadczam, że jeżeli wystąpią u mnie objawy choroby nie wezmę udziału w wydarzeniu i poinformuję o tym organizatora.
3. Wyrażam zgodę na przechowywanie przez organizatora imprezy w którym odbędzie się impreza moich danych osobowych, zawartych w oświadczeniu, złożonym przy zakupie biletu i udostępnienie danych osobowych Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym, w przypadku takiej konieczności.
4. Uczestnictwo w wydarzeniu (po zakupie biletu) jest równoznaczne z akceptacją powyższego zapisu, którego uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
INFORMACJA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Red Stranger LLC z siedzibą USA, 1623 Central Avenue, Suite 201, Cheyenne, WY 82001.
2. Dane osobowe pozyskane w związku ze zakupem biletu i złożeniem oświadczenia będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji możliwości udziału w wydarzeniu kulturalnym oraz ewentualnego wykorzystania w razie stwierdzenia zagrożenia epidemicznego.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w w/w. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości udziału w wydarzeniu.
5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane (odpowiednio w razie konieczności):
– podmiotom przetwarzającym, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania oraz/lub
– organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zwł. służbom sanitarnym.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazane nikomu poza niezbędnym zakresem regulowanym prawem.
7. Okres przechowywania danych osobowych wynosi 14 dni od daty wydarzenia.
8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu swoich danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
SKU: 0062 Kategorie: , ,

Event Details

Date: 22 styczeń 2022

Start time: 19:00 CET

End time: 23:59 CET

Venue: P23 - Scena Muzyczna w Fabryce Porcelany, Porcelanowa 23, 40-246 Katowice, Polska

Coordinates: 50.2546199,19.0590202

Email: kontakt@gitness69.pl